Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
21:54:57

Χαλκίδα

babis banner-02

1 ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ για το ΔΕΔΔΗΕ στη Δροσιά

  • Κατηγορία Αγορά

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) δημοσιεύσε προκήρυξη για την πρόσληψη 1 ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα, της Περιφερειακής Αποθήκης Χαλκίδας, που εδρεύει στη Δροσιά.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021.

Το πλήρες κείμενο της διακήρξης:
https://www.deddie.gr/media/14295/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%87.pdf