Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
11:25:41

Χαλκίδα

babis banner-02

Αιτήσεις για προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

  • Κατηγορία Αγορά

Η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Χαλκιδέων συνεχίζεται. Θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, ως ακολούθως:
Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων (25 ώρες)
Δημιουργώ τη δική μου ιστοσελίδα (25 ώρες)
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (25 ώρες)
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (25 ώρες)
Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα - e-επιχειρείν (25 ώρες)
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες)
Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (25 ώρες)
Αγγλικά για τον τουρισμό (25 ώρες)
Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (25 ώρες)
Τοπική Ιστορία (25 ώρες)
Ρώσικα για τον τουρισμό (25 ώρες)
Δημιουργία ιστοσελίδας (50 ώρες)
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25 ώρες)

Τα προγράμματα θα προσφερθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: τηλ.: 22210 85555 & 22213 51150 & 6953095951 / Αβάντων 50 & Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

[ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». ]