Σαββάτο 09 Δεκεμβρίου 2023
09:50:55

Χαλκίδα

Δήλωση ενδιαφέροντος για φύτευση οινοποιήσιµων αμπελιών

  • Κατηγορία Αγορά

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδειες φύτευσης για οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπελιών μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση των αδειών αυτών στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Εύβοιας, από τις 15 Νοεµβρίου έως και τις 15 ∆εκεµβρίου,

Οι δηλώσεις θα αναφέρουν τουλάχιστον, την αιτούµενη έκταση, την περιοχή που βρίσκεται το αγροτεµάχιο και εάν το εν λόγω αγροτεµάχιο είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο.

Διευκρινίζεται ότι, οι συγκεκριµένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης, καθώς η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης των αδειών φύτευσης θα ακολουθηθούν με το νέο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής σε Χαλκίδα (22213-53906), Αλιβέρι (22230-22808), Ιστιαία (22263-51424)και Κάρυστο (22240-24401).