Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
21:36:46

Χαλκίδα

babis banner-02

Έρευνα του Επιμελητηρίου για τις Τραπεζικές πρακτικές

  • Κατηγορία Αγορά

Το Επιμελητήριο Εύβοιας, στο πλαίσιο του ρόλου του, προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να παρέμβει με συγκεκριμένες θέσεις προς τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το τραπεζικό σύστημα.
Για το λόγο αυτό διενεργεί έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις που υπήρξαν ή είναι σήμερα μέλη του για το σχετικό ζήτημα. Ενόψει αυτού, θα ήταν χρήσιμο για το Επιμελητήριο αν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν ενεργά στην έρευνα και συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο.
Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το www.eviachamber.gr