Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
22:20:30

Χαλκίδα

babis banner-02

Επιμελητήριο: Και οι γυναίκες επιχειρηματίες, μητέρες είναι...

  • Κατηγορία Αγορά

Την στήριξη και της μητέρας επιχειρηματία κατά την κύηση, τη λοχεία και την ανατροφή των τέκνων, (όπως είχε τοποθετηθεί και η εκπρόσωπός του ενώπιον της υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρίας Συρεγγέλα, κατά την πρόσφατη παρουσία της στη Χαλκίδα) ζήτησε από την Πολιτεία το Επιμελητήριο Εύβοιας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο, με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς,
«σε αποκατάσταση αδικιών τις οποίες υφίστανται οι επιχειρηματίες - αυτοαπασχολούμενες μητέρες, έναντι των εργαζόμενων υπαλλήλων μητέρων στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό, προτείνει :
1. Χορήγηση επιδόματος τοκετού 500 ύψους ευρώ.
2. Καταβολή στην επιχειρηματία - αυτοαπασχολούμενη μητέρα μηνιαίου βοηθήματος (ίσο του κατώτερου μισθού) για 6 μήνες.
3. Θέσπιση προγραμμάτων επιδότησης εργαζομένου στην επιχείρηση της επιχειρηματία - αυτοαπασχολούμενης μητέρας, διάρκειας 18 μηνών.
4. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της επιχειρηματία - αυτοαπασχολούμενης μητέρας.»

Το Επιμελητήριο Εύβοιας έθεσε υπόψη της Πολιτείας τις ανωτέρω προτάσεις με στόχο «στη γυναίκα να ενσωματώσουμε συνδυαστικά, τόσο την έννοια της επιχειρηματικότητας (με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας) όσο και την έννοια της μητρότητας (με την προστασία του ρόλου της μητέρας ως μέγιστης αξίας της ανθρώπινης ζωής και σημαντικής παραμέτρου επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος)».