Παρασκεύη 18 Ιουνίου 2021
20:07:06

Χαλκίδα

babis banner-02

Η Λαϊκή Αγορά της Τετάρτης στην οδό Αποστόλη

  • Κατηγορία Αγορά

Αλλαγή θέσης για τη Λαϊκή Αγορά της Τετάρτης στη Χαλκίδα.
Από την Τετάρτη 9 Ιουνίου και για διάστημα ενός χρόνου, μεταφέρεται (από την οδό Γιαννίτση) στην οδό Αποστόλη.