Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
15:42:08

Χαλκίδα

Πρόσληψη 17 δασκάλων – καλλιτεχνών από τον ΔΟΑΠΠΕΧ

  • Κατηγορία Αγορά

Στην πρόσληψη 17 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως και τις 30 Ιουνίου 2016, αμειβομένων αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του σε Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη, Ληλάντιο, Αυλίδα και Ανθηδόνα, προβαίνει ο ΔΟΑΠΠΕΧ.

ΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διδάσκαλοι Μουσικής: πιάνου, κιθάρας, Ανώτερων Θεωρητικών, βιολιού, βιολοντσέλο, ηλεκτρικής κιθάρας, μπουζουκιού, χορωδίας.

Διδάσκαλοι Χορών: κλασσικό μπαλέτο, κλασσικό και σύγχρονο μπαλέτο, ισπανικού χορού φλαμένγκο, μοντέρνου χορού.

Διδάσκαλοι Εικαστικών: εικαστικός/ζωγράφος

Διδάσκαλος Θεάτρου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία του ΔΟΑΠΠΕΧ (Φαρμακίδου 15, 2ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Σαλεμή) είτε στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ, έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κτλ).