Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
12:00:51

Χαλκίδα

8 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ Εύβοιας

  • Κατηγορία Αγορά

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 8 ατόµων (1 ∆Ε εσωτερικής εκμετάλλευσης και 7 ∆Ε διανομέων, πλήρους απασχόλησης) για διάστημα 6 μηνών, με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ), που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 Λάρισα, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 61/2015, (τηλ. επικοινωνίας 2410- 237381)
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, σε µία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδροµικού Έργου:
-Κεντρικό Κατάστηµα Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, 341 01 Χαλκίδα, τηλ. 22210-76511. Υπεύθυνος: Τρίκας Αριστείδης.
-Κατάστηµα Νέας Αρτάκης, Καραολή 6, Τ.Κ. 346 00 Νέα Αρτάκη, τηλ. 22210-42116. Υπεύθυνη: Τσόλκα Μαρίνα.
-Κατάστηµα Λουτρών Αιδηψού, 25ης Μαρτίου 25, Τ.Κ. 343 00 Λουτρά Αιδηψού, τηλ. 22260-22252. Υπεύθυνος: Αναγνώστου Ευστάθιος.
-Κατάστηµα Αµαρύνθου, Βασ. Σοφίας 47, Τ.Κ. 340 06 Αμάρυνθος, τηλ. 22290-36204 Υπεύθυνος: Μάλλιος Παναγιώτης.
-Κατάστηµα Λίµνης, Αγίας Τριάδος 7, Τ.Κ.340 05 Λίμνη, τηλ. 22270-31216. Υπεύθυνος : Ανδρέου Ιωάννης.
-Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 Χαλκίδα, τηλ. 22210-82111. Υπεύθυνος : Χονδρός Νικόλαος.