Τρίτη 03 Αυγούστου 2021
17:21:50

Χαλκίδα

babis banner-02

2 θέσεις μέσω ΑΣΕΠ για το Επιμελητήριο Εύβοιας

  • Κατηγορία Αγορά

Σε περίοδο υποβολής αιτήσεων εισέρχεται η 4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια σειρά φορείς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο θέσεις για το Επιμελητήριο Εύβοιας
- 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ οικονομικών σπουδών / με επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού τουλάχιστον β΄τάξης / με γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου & άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας)
- 1 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού [με δίπλωμα Ι.Ε.Κ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο β΄ κύκλου ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο α΄ κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης / με γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου & άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 11 Μαΐου και λήγει την Τετάρτη 26 Μαΐου, στις 2 μετά το μεσημέρι.