Τετάρτη 12 Μαϊου 2021
10:37:39

Χαλκίδα

babis banner-02

Πτυχιούχος μέσω ΑΣΕΠ για ΚΕΠ του Δήμου Ερέτριας

  • Κατηγορία Αγορά

Στον διαγωνισμό (ΑΣΕΠ 7Κ/2021) πρόσληψης νέων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, βάσει του δημοσιευθέντος πίνακα κατανομής, θα ζητείται 1 πτυχιούχος ΠΕ (με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΑΕΙ & γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου) με την ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, για το ΚΕΠ του Δήμου Ερέτριας.