Τετάρτη 12 Μαϊου 2021
12:04:56

Χαλκίδα

babis banner-02

Διαπίστευση Erasmus από το ΙΚΥ προς το Επιμελητήριο

  • Κατηγορία Αγορά

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ απένειμε Διαπίστευση Erasmus στο Επιμελητήριο Εύβοιας, προκειμένου ο Φορέας να έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η εν λόγω διάκριση για το Επιμελητήριο Εύβοιας, έρχεται να πιστοποιήσει και να δικαιώσει για μια ακόμη φορά την -επί σειρά ετών– άριστα οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια του Φορέα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, στο Εξωτερικό με τη συμμετοχή πολλών επιχειρηματιών, διαφόρων κλάδων, μέσα από τα οποία τους παρέχει την ευκαιρία της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, σε προσωπικό, επαγγελματικό και διαπολιτισμικό επίπεδο.

Η τιμητική διαπίστευση που ισχύει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027, απονεμήθηκε στο Επιμελητήριο, μετά από αξιολόγηση υποβολής πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.