Σαββάτο 06 Μαρτίου 2021
19:20:30

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Υποβάλλονται οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών

  • Κατηγορία Αγορά

Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) έχουν αναρτηθεί οι αναμορφωμένοι Δασικοί Χάρτες του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Εύβοιας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, δύναται να υποβάλει τις τυχόν Αντιρρήσεις του κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, όταν έχει έννομο συμφέρον, που θεμελιώνεται µε την επίκληση εμπράγματου (πχ κυριότητα) ή ενοχικού δικαιώματος (πχ μίσθωση). Οι Αντιρρήσεις αφορούν στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων στο δασικό χάρτη καθώς και της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των δασών και δασικών/ χορτολιβαδικών εκτάσεων.
Οι Αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών, η οποία και λήγει την Πέμπτη 20 Μαίου (για τους κατοίκους εξωτερικού στις 9 Ιουνίου) 2021.
[ Σχετική η με αρ. πρωτ. 11404/22-1-2021 Απόφαση Δ/νσης Δασών Ευβοίας, με ΑΔΑ: 6ΚΑΩΟΡ10-Ο5Ξ. ]

Από την ακολουθούμενη διαδικασία θα προκύψει ποια ακίνητα χαρακτηρίζονται οριστικά αυθαίρετα και κατεδαφίζονται, ποια διατηρούνται με πρόστιμο και ποιοι ιδιοκτήτες, πότε και πως μπορούν να αποχαρακτηρίσουν τις εκτάσεις τους, όταν αυτές μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών εμφανίζονταν ως δασικές ενώ δεν είναι.
Σημείωση: Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης του Υπουργείου για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών εκκρεμεί η εκδίκαση στο ΣτΕ προσφυγής γεωτεχνικών, δασολόγων και οικολόγων, η έκβαση της οποίας θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.