Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021
04:44:02

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

28 ιδιωτικές επενδύσεις με δημόσια δαπάνη 3,7 εκατ. ευρώ

  • Κατηγορία Αγορά

28 προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα από την περιοχή της Νότιας Εύβοιας και τη Σκύρο, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της τοπικής ομάδας δράσης του προγράμματος CLLD (Community Led - Local Development δηλ. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) / LEADER (Liaison Entre Actions de L'Economie Rurale δηλ. Διασύνδεση μεταξύ Δράσεων της Αγροτικής Οικονομίας).

Πρόκειται για έργα που αφορούν σε επενδύσεις στον Τουρισμό, την Οικοτεχνία, τη Βιοτεχνία και τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Κοινοπραξίας της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. και του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε.ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 5.847.660 ευρώ, με 3.722.991,08 ευρώ δημόσια δαπάνη.

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση του εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος διευκολύνθηκε από την αύξηση της δημόσιας δαπάνης κατά 62% σε σχέση με το αρχικά διαθέσιμο ποσό, μέσω της εξασφάλισης επιπλέον 1.090.000 ευρώ από το εκχωρούμενο ποσό στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και της υπερδέσμευσης ύψους 1.611.600 ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

[ Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας): «Καθεμιά από τις 28 επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα Leader, για την περιοχή της Νότιας Εύβοιας και της Σκύρου θα είναι και ένας οδηγός για την ανάπτυξη, που τόσο χρειαζόμαστε. Και η υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων θα συμβάλει έμπρακτα στην τοπική και περιφερειακή μας Οικονομία.» ]