Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
21:07:07

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

1118 ωφελούμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

  • Κατηγορία Αγορά

Με τη συγκέντρωση και κατάταξη των υποβληθεισών προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ. Με βάση την αρχική κατάταξη, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, 1.118 επιχειρήσεις κατ' αρχήν εντάσσονται με ελάχιστη βαθμολογία τα 40,96/100 μόρια.

[ Από τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας) και της ΑΝ.ΔΙΑ. που αποτελεί φορέα υλοποίησης του προγράμματος, προκύπτει ως μέσο ποσό ένταξης τα 22.361 ευρώ, τη στιγμή που το μέσο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ανήλθε σε 25.329 ευρώ, ήτοι 13% υψηλότερο. Επίσης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται απασχόλησαν κατά μέσο όρο το 2019, τρεις υπαλλήλους.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαβάζει τα ανωτέρω στοιχεία ως απόδειξη ότι το πρόγραμμα απευθύνεται ισότιμα σε όλο το φάσμα τον δικαιούχων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. ]