Παρασκεύη 03 Φεβρουαρίου 2023
09:54:59

Χαλκίδα

Πρόταση Λιονάκη για Γεωργικό Τμήμα στα Επιμελητήρια

  • Κατηγορία Αγορά

Την ίδρυση Γεωργικού Τμήματος στα Επιμελητήρια, με στόχο την καθοριστική συμβολή τους στην ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα, ζήτησε με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου,, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, Γιάννης Λιονάκης.

Στην εν λόγω επιστολή, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου (χαιρετίζοντας και συγχαίροντας τον Βαγγέλη Αποστόλου, ο οποίος εκπροσωπεί το Νομό μας ως Υπουργός σε ένα πολύ σημαντικό και καίριο Υπουργείο για την προοπτική ανάπτυξης της Χώρας μας) αναφέρει ότι «η Ελλάδα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και οριακή στιγμή, χρειάζεται μια πολιτική και μια οικονομική αναγέννηση, για την επίτευξη των οποίων οφείλουμε να εφαρμόσουμε άμεσα ένα εθνικό σχέδιο πολιτικών, με έμφαση στην αναδόμηση και στην ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα και ακολούθως στην σύνδεση αυτού με τον Τομέα της Μεταποίησης αλλά και του Τουρισμού. Ένα σχέδιο ορθών και ρεαλιστικών πολιτικών ενσωματωμένων στην οικονομική και στην κοινωνική πραγματικότητα, μέσα από την συνεργασία και την συνένωση όλων των δυνάμεων, μέσα από την δημιουργική αξιοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων».
Ο Γιάννης Λιονάκης διαβεβαιώνοντας τον. Υπουργό ότι το Επιμελητήριο Ευβοίας θα δηλώσει «παρών» σε κάθε διάλογο και σε κάθε εποικοδομητική συνεργασία που θα χρειαστεί για την επίτευξη δημιουργικού έργου ζήτησε «την ίδρυση Γεωργικού τμήματος στα υφιστάμενα Επιμελητήρια, με στόχο την εξειδικευμένη και καθοριστική συμβολή τους στην συνολική ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα, πιστεύοντας ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετάσχουν καταλυτικά στην υλοποίηση ενός δυναμικού προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας που θα στοχεύει στον διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, την προβολή του διατροφικού προτύπου της ελληνικής διατροφής, την βελτιστοποίηση του συστήματος πιστοποίησης ελέγχου και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας και γενικότερα την εφαρμογή μιας ανασχεδιασμένης κλαδικής στρατηγικής τόσο στο παραγωγικό όσο και στο εξαγωγικό επίπεδο».