Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020
17:17:18

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Προσλήψεις οδηγών λεωφορείων από το ΚΤΕΛ για την Αττική

  • Κατηγορία Αγορά

Η Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας ΑΕ συμπεριλαμβάνεται στη συνεργασία-σύμπραξη με τον ΟΑΣΑ προς κάλυψη αναγκών του μεταφορικού του έργου.
Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στο 100%, με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και μειωμένους τους χρόνους αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο), εξυπηρετώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του covid–19. Από την άλλη, υπάρχει έντονη κριτική για το μεγάλο αντίτιμο προς τους ιδιώτες που θα καλύψουν τα κενά της πρωτεύουσας προσωρινά, και κυρίως γιατί η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να ενισχύσει τις δημόσιες επενδύσεις στις αστικές μετακινήσεις. 

Στην Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας ΑΕ ανατέθηκε η εκτέλεση ορισμένων περιφερειακών γραμμών στην Αττική, από την 1η Νοεμβρίου.
Και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων νέων αναγκών της στην Αττική, ζητάει να προσλάβει οδηγούς λεωφορείων που:
1. α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα (12) μηνών προ της προσλήψεώς των. / β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. / γ) Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές. / δ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.
2. α) Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου, Π.Ε.Ι Επαγγελματικής Ικανότητας και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου. / β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται, η καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σε ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα έως την 20η Οκτωβρίου (από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στη Γραμματεία της εταιρείας).