Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
22:27:14

Χαλκίδα

Σε εγρήγορση οι ενεργειακοί παίκτες για 555Mw στη Νότια Εύβοια

  • Κατηγορία Αγορά

Υπό δοκιμή η γραμμή Πολυπόταμος - Νέα Μάκρη

Η δρομολόγηση της κατασκευής της γραμμής υψηλής τάσης Πολυπόταμος - Νέα Μάκρη, η οποία θα συνδέσει την Εύβοια με την Αττική, θα επιτρέψει την ολοκλήρωση έργων/επενδύσεων εκατοντάδων Mw στην αιολική ενέργεια.

Ειδικότερα, δεκάδες αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στη νότια Εύβοια, αλλά και στις διασυνδεδεμένες κοντινές Κυκλάδες, Άνδρο και Τήνο, που δεν ολοκληρώνονταν εξαιτίας περιορισμών του δικτύου με τη νέα γραμμή θα μπορούν να κατασκευαστούν.

Στις 24 Ιουλίου, ο ΑΔΜΗΕ, ως διαχειριστής του δικτύου υψηλής τάσης, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ηλέκτριση της νέας γραμμής οπότε ξεκίνησε και η δοκιμαστική λειτουργία της. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί το συμφωνημένο χρονικό ορόσημο, προκειμένου εντός τριών μηνών να καταθέσουν οι εταιρείες αξιοποίησης/εκμετάλλευσης του αιολικού δυναμικού, τις αιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με το δίκτυο.

Ένας από τους βασικούς λόγους καθυστέρησης του έργου, προϋπολογισμού σχεδόν 83 εκατ. ευρώ, ήταν (πέραν της γραφειοκρατίας και των προσφυγών στο ΣτΕ) το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Επειδή το έργο θα εξυπηρετήσει τα αιολικά πάρκα της Εύβοιας και των Κυκλάδων θεωρήθηκε «έργο επέκτασης γραμμής» και το κόστος επιμερίστηκε αναλογικά στα ήδη αδειοδοτημένα έργα και σε περίπτωση που αυτά δεν υλοποιηθούν, στις νέες άδειες που θα εκδοθούν.

Οι υποψήφιοι επενδυτές υποχρεούνται να καταθέσουν δύο τραπεζικές εγγυήσεις για το 8% του κόστους του έργου που τους αντιστοιχεί, ενώ ο ΑΔΜΗΕ τους ζήτησε να φροντίσουν, ώστε εντός μηνός, η χρονική ισχύς των εγγυητικών να παραταθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2016.

Οι αιτήσεις για τα νέα αιολικά πάρκα

Η συνολική ισχύς των αιολικών πάρκων που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν, αγγίζει τα 610 Mw. Με τις αιτήσεις εκ μέρους των εταιρειών να ανέρχονται σε 42.

Από την ισχύ αυτή, τα 555 Mw αφορούν στη Νότια και Κεντρική Εύβοια.

Ειδικά η Νότια Εύβοια είναι μια από τις περιοχές της Ελλάδας με το υψηλότερο αιολικό δυναμικό. Μέχρι στιγμής λειτουργούν αιολικά ισχύος περίπου 210 Mw, έναντι περίπου 850-900 Mw συνολικής υπολογιζόμενης εγκαταστάσιμης δυναμικότητας..

Στους υποψήφιους επενδυτές, περιλαμβάνονται οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι «παίκτες» στην αιολική ενέργεια, καθώς από τις αρχές της δεκαετίας είχαν δεσμεύσει χώρους για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Άπαντες δε, βρίσκονται σε εγρήγορση.