Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
11:09:19

Χαλκίδα

Έως 15 Ιουνίου οι δηλώσεις για τις αγροτικές ενισχύσεις

  • Κατηγορία Αγορά

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες των Ελλήνων γεωργών και τη χρονική στενότητα για τις δηλώσεις καθώς και για τη διεκπεραίωση των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, διεκδίκησε από τα Ευρωπαϊκά όργανα και πέτυχε τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.
Με σχετική Υπουργική Απόφαση του Βαγγέλη Αποστόλου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως και τις 15 Ιουνίου 2016.