Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:35:04

Χαλκίδα

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς στην εκκίνηση

  • Κατηγορία Αγορά

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα στη Στερεά Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ίδρυσε η Περιφέρεια σε συνεργασία με Δήμους, Επιμελητήρια, Οργανώσεις Παραγωγών και Επιχειρήσεις του τομέα, με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται εντός ορίων της Περιφέρειας.
Στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε και ολοκληρώθηκε η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης το οποίο θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για τις πρώτες δράσεις της.