Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
17:16:25

Χαλκίδα

Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. οι ομαδικές απολύσεις στο Τσιμεντάδικο

  • Κατηγορία Αγορά

Στις 25 Απριλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται το προδικαστικό ερώτημα που διατύπωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορά στην υπόθεση των ομαδικών απολύσεων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στη Χαλκίδα και την αντίθεση εταιρείας και Υπουργείου Εργασίας, όσον αφορά στη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις με τα κείμενα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Το Εργατικό Κέντρο, σε συνάντηση του προέδρου του Στέφανου Μπασινά με τον γεν. γραμματέα του Υπουργείου Ανδρέα Νεφελούδη, ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση του νομικού τμήματος του Υπουργείου και τον συντονισμό του με την εργατική πλευρά, κατά των ομαδικών απολύσεων. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε για άριστη εκπροσώπηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται το θέμα των ομαδικών απολύσεων μετά από προσφυγή της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο ΣτΕ, το οποίο απέστειλε σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) όσον αφορά στη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις με τα κείμενα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προδικαστικά ερωτήματα στάλθηκαν στο Δ.Ε.Ε. με αφορμή τις ομαδικές απολύσεις που είχε προγραμματίσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής στο εργοστάσιό της στη Χαλκίδα.
Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η ΑΓΕΤ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού Εργασίας με την οποία δεν εγκρίθηκαν οι ομαδικές απολύσεις που σχεδίαζε. Η τσιμεντοβιομηχανία υποστηρίζει στην προσφυγή της ότι ο Ν. 1387/1983 για τις ομαδικές απολύσεις είναι αντίθετος στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα προσκρούει στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/59/Ε.Κ. «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις».
Τον Απρίλιο του 2015, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σαρπ και εισηγητή τον Σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη, απέστειλε με την υπ' αριθμ. 1254/2015 απόφασή του δύο προδικαστικά ερωτήματα στο Δ.Ε.Ε. ως προς την συμβατότητα του Ελληνικού νόμου περί ομαδικών απολύσεων με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.
Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέστειλε στο Δ.Ε.Ε. τα εξής δύο προδικαστικά ερωτήματα:
1) Είναι σύμφωνη με την Οδηγία 98/59/ΕΚ ή τα άρθρα 49 και 63 της ΣΛΕΕ εθνική διάταξη (νόμος 1387/1983), η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων την εκ μέρους του υπουργείου Εργασίας έγκριση των ομαδικών απολύσεων με κριτήρια: α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας;
2) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, τότε εθνική νομοθετική διάταξη με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/59/ΕΚ ή την ΣΛΕΕ, εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία;