Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:49:08

Χαλκίδα

«Ελλα-δικά μας» και απ’ την Ευβοϊκή Ζύμη

  • Κατηγορία Αγορά

Δεκαέξι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες -αρκετές από τις οποίες ανταγωνιστικές μεταξύ τους- και εν μέσω αυτών η Ψαχνιώτικη «Ευβοϊκή Ζύμη», μέσω της πρωτοβουλίας «Ελλα-δικά μας», σηκώνουν σημαία οικονομικού πατριωτισμού.
(Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με πρώτο μέλος την Agrino και που σήμερα την στηρίζουν η ΕΨΑ, Νιτσιάκος, Λουξ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζαγόρι, ΜΕΓΑ, Νήσος, ΑΓΑΝ, Βίκος, Αναψυκτικά Φλώρινας Δινάκη - Ξινό Νερό, Brava, EZA, Βαρβαγιάννη και Ευβοϊκή Ζύμη ενώ σύντομα αναμένεται να αυξηθούν τα μέλη της.)

Στην πράξη πρόκειται για πρωτοβουλία προστασίας της θέσης των Ελληνικών εταιρειών στην τοπική αγορά, αφού μόνο το 20% των προϊόντων που καταναλώνουμε είναι ελληνικής υπογραφής. Ζητούμενο αποτελεί το να ανατραπούν οι αγοραστικές συνήθειες, «η ανατροπή να γίνει μέσα στο σπίτι μας».
Η πρωτοβουλία στηρίζεται στο τρίπτυχο «παραγωγή / έδρα / ιδιοκτησία στην Ελλάδα». Και φιλοδοξεί σύντομα να μετατραπεί σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.
Προχωρώντας σε κινήσεις και δράσεις που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας, αναδεικνύοντας παράλληλα την σημασία των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν και αυτές ως πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πολιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παραγωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο.
Η αξιοπιστία της πιστοποίησης της αυθεντικής ελληνικότητας των επιχειρήσεων που απαρτίζουν την πρωτοβουλία «Ελλα-δικά μας» σφραγίζεται από την Eurocert, ένα σημαντικό αμιγώς ελληνικό φορέα πιστοποίησης. Μέσα από τον λεπτομερή και αναλυτικό έλεγχο διασφαλίζει ότι κάθε εταιρεία-μέλος, πληροί μία σειρά από συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική της ταυτότητα.