Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
22:26:28

Χαλκίδα

Στην οδό Αποστόλη η λαϊκή αγορά της Τετάρτης

  • Κατηγορία Αγορά

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η λαϊκή αγορά της Τετάρτης μεταφέρεται στην οδό Αποστόλη, από το ύψος της Νεοφύτου έως και το άκρο της στη Μιαούλη, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την εγκατάστασή της.

Η μεταφορά αποφασίστηκε σε παράλληλο δρόμο ίδιου μήκους, για τη διάταξη των πωλητών με τον ίδιο αριθμό και στην ίδια σειρά θέσεων που υπάρχουν σήμερα, χωρίς να χρειαστεί διαδικασία ανακατανομής θέσεων.