Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
15:54:24

Χαλκίδα

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διαμορφώνει το «ανθεκτικό» μέλλον της

  • Κατηγορία Αγορά

3ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας: Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διαμορφώνει το «ανθεκτικό» μέλλον της.

Θεσμός στη διεθνή κοινότητα της ιχθυοκαλλιέργειας, το Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Ιουνίου, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών του Μεγάρου Μουσικής, με θέμα «Προσδιορίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων ΑΜΒΙΟ ΑΕ, με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και την επιστημονική συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, η πολιτική ηγεσία των οποίων –καθώς και βουλευτές- έδωσαν το «παρών»..
Τις εργασίες του παρακολούθησαν 500 άτομα την πρώτη μέρα και 330 την δεύτερη, εκτός των 110 περίπου συνέδρων που παρακολούθησαν τις εργασίες online

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Το Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, καθώς επανεπιβεβαίωσε τη δυναμική και τον διεθνή χαρακτήρα της και παράλληλα, κλήθηκε να εντοπίσει και να παραθέσει τους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε «ένα ανθεκτικό μέλλον» για τον κλάδο.

Διότι, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, όπως οι κλυδωνισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίοι δεν έχουν αποσβεστεί ακόμη τελείως, αλλά και οι προκλήσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που προκύπτουν λόγω της κλιματικής κρίσης, η ιχθυοκαλλιέργεια παραμένει στην πρωτοπορία της ανάπτυξης με επιβεβλημένη όμως την ανάγκη πολύπλευρου σχεδιασμού και τροποποίησης ή προσαρμογής των πολιτικών σε πολλούς τομείς, όπως η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής, της μεταποίησης, της μεταφοράς και της εμπορίας, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου αλλά και η ανάγκη της καλύτερης επικοινωνίας και στενότερης συνεργασίας των κλαδικών οργάνων –αλλά και των επιχειρήσεων–, με τις υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, τις Περιφεριεακές και τοπικές αρχές, και τις τοπικές κοινωνίες.

Από την άλλη πλευρά βεβαίως, αναγνωρίστηκε ο κλάδος ως ο πλέον εξωστρεφής στην παραγωγή ζωικής πρωτεΐνης, σημειώθηκαν ως κεκτημένα και καθοριστικοί παράγοντες στην πορεία του, η διατροφική αξία, η συμβολή στην υγεία και η ευζωία των καταναλωτών, διαπιστώθηκε η γενίκευση της χρήσης εξελιγμένων τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών στην παραγωγή, και τονίστηκε το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία συνεχίζει να κρατά τα σκήπτρα της παραγωγής μεσογειακών ιχθύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ειδικότερα για την ανάγκη εμπρόθεσμης ίδρυσης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), αναζητώντας απαντήσεις για την εξασφάλιση της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας βραχυπρόθεσμα και της αναπτυξιακής προοπτικής μακροπρόθεσμα ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Απόστολος Τουραλιάς ανέφερε στην τοποθέτησή του: « Ζητούμε να ισχύσουν και να εφαρμοστούν οι νόμοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο: οριοθετεί, θέτει κριτήρια, προωθεί την περιβαλλοντική αξιολόγηση, αξιολογεί την παραγωγική δυναμική, θέτει κανόνες λειτουργίες, ελέγχει. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, είναι μέγιστη προτεραιότητα.»

Σχετικά με «Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Ιχθυοκαλλιέργεια», ο Σπύρος Γιαννουλάτος, μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, υπογράμμισε ότι «...ενώ η περίοδος 2022-2023 υπήρξε δύσκολη, από το 2024 προσβλέπουμε στην ανάκαμψη μέσα από λύσεις διαρθρωτικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο».
Η Lara Barazi Γερουλάνου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, αναφέρθηκε στο μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου και τις καταλυτικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη βιοποικιλότητα, την υγεία των ιχθυοαποθεμάτων και τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται στην ιχθυοκαλλιέργεια.
Στη συζήτηση για τις «Διεθνείς Τάσεις της Αγοράς στα Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας», ο Νίκος Λυμπέρης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, επεσήμανε: «Σύντομα θα ζήσουμε την αλλαγή από τα φρέσκα ψάρια στο πάγο, σε εδέσματα έτοιμα προς κατανάλωση λόγω απαίτησης για πρακτικότητα των καταναλωτών».
Αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν στην «Υγεία & Ιχθυοκαλλιέργεια», ο Κωνσταντίνος Μπόκας, Ταμίας της ΕΛΟΠΥ είπε: «... είμαστε υπερασπιστές του περιβάλλοντος εφόσον κάθε επιβάρυνση σε αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία των ψαριών και κατ' επέκταση στις επιχειρήσεις μας».
Στο Τραπέζι Εργασίας με θέμα «Πολιτική & Χρηματοδοτήσεις», ο Ιωάννης Χεκίμογλου Γενικός Γραμματέας της ΕΛΟΠΥ, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή πολιτική στην Υδατοκαλλιέργεια, σημείωσε ότι «η έλλειψη συνοχής με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνει την εισαγωγή αλιευμάτων που έχουν παραχθεί από τρίτες χώρες με διαφορετικά στάνταρντ και είναι πιο φτηνά και άρα πιο δελεαστικά για τον καταναλωτή».

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
Σε ένα ρευστό και συγχρόνως απαιτητικό περιβάλλον, όπου ζητούμενο είναι οι υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές σε κάθε παραγωγικό κλάδο, η ιχθυοκαλλιέργεια ως κατεξοχήν blue-green δραστηριότητα οφείλει να ανοίγει δρόμους.
Με ενδιαφέρουσες θεματικές, όπως «Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Ιχθυοκαλλιέργεια», «Ιχθυοκαλλιέργεια και Κλιματική Αλλαγή», «Διεθνείς Τάσεις της Αγοράς για τα Προϊόντα Ιχθυοκαλλιέργειας», «Υγεία και Ιχθυοκαλλιέργεια» και με τραπέζια εργασίας, όπως «Πολιτική και Χρηματοδοτήσεις», «Καινοτομία στην Ιχθυοκαλλιέργεια – Προηγμένη Τεχνολογία», «Διαχείριση της υγείας των ψαριών», «Βιώσιμη Ανάπτυξη – ESG», το πρόγραμμα του Συνεδρίου υποστήριξε την επόμενη ημέρα του μετασχηματισμού, της προόδου και της εξωστρέφειας, διερευνώντας τις προβλέψεις για την παγκόσμια ζήτηση προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, αντιμετωπίζοντας τις επενδυτικές προκλήσεις, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Κορυφαίοι ομιλητές έθεσαν επί τάπητος τις προκλήσεις, τις εξελίξεις, τις τάσεις και της ανάγκες του κλάδου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας στην επόμενη μέρα του, μέσα από μια πλούσια ατζέντα όπου τον λόγο είχαν η εξωστρέφεια και οι δυναμικές συμπράξεις.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΩΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ
Με ζητούμενο την έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις, τις βιώσιμες επενδύσεις, τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και νέων τεχνολογιών, το Συνέδριο ήρθε σε μια κρίσιμη συγκυρία, για να λειτουργήσει ως κόμβος γνώσης και επωφελών ζυμώσεων μέσα από διεθνείς συνεργασίες, βοηθώντας τον κλάδο να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή πρόκληση από όπου και αν προέρχεται.
Έτσι, ως τιμώμενη χώρα είχε επιλεγεί η Ινδία, ενώ εκπροσωπήθηκε η Πρεσβεία της Κίνας και παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Υπουργείου Αλιείας & Γαλάζιας Οικονομίας της Σομαλίας.
Παράλληλα, η διοργάνωση λειτούργησε ως κόμβος συνάντησης παραγωγών, επενδυτών, αλλά και δημόσιων και επιστημονικών φορέων που έχουν συνάφεια με τον κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 78 ομιλητές, προέρχονταν από 15 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ινδία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, ΗΠΑ) ενώ παρουσία είχαν στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΛΚΕΘΕ, της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, καθώς επίσης Ευρωπαϊκοί δημόσιοι φορείς και Ιδρύματα, όπως το Υπουργείο Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διεύθυνση DG-Mare της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τομέα της Θαλάσσιας Πολιτικής & Γαλάζιας Οικονομίας (MARE.A), η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και η Ένωση Επιχειρήσεων Υδατοκαλλιέργειας της Ισπανίας (APROMAR).
Ενώ, καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, στο κατάλληλα διαμορφωμένο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής, λειτούργησαν 32 περίπτερα χορηγών από 11 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ινδία, Νορβηγία, Ιταλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Δανία, Γερμανία, ΗΠΑ), ενώ ισχυρή ήταν η εκπροσώπηση 4 φορέων και 43 παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Τον κατάλογο των χορηγών συμπλήρωναν σημαντικές επιχειρήσεις συνεργατικών κλάδων (τροφές, κλουβιά -δίχτυα, κατασκευή σκαφών, επιχειρήσεις τεχνολογίας, ιατρικών εξοπλισμών και φαρμάκων, μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας, ασφάλισης κ.ά.), γεγονός που καταδεικνύει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ιχθυοκαλλιέργειες και τη θετική επίπτωσή τους στο σύνολο της εθνικής οικονομίας.

Ως ΕΠΙΛΟΓΟΣ, ας μείνει η αναφορά του Προέδρου του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ: «...Θα είναι σημαντική επιτυχία του συνεδρίου αν τελικά οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν πάνω στους στόχους, από θεωρία γίνουν πράξη. Αν ευοδωθούν οι προοπτικές σύναψης διακρατικών συμφωνιών και αν μέσω των συζητήσεων εμπλουτιστεί η γνώση μας σε επιστημονικά θέματα, υπόβαθρο για την ευημερία και την ευζωία των ψαριών μας, του θαλάσσιου οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος.»