Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
02:32:07

Χαλκίδα

Δύο νέα προγράμματα LEADER δημόσιας δαπάνης 9,2 εκατ. ευρώ

  • Κατηγορία Αγορά

Με δύο νέα προγράμματα LEADER, κατ' αρχήν διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης 9,2 εκατ. ευρώ, η ΠΕ Εύβοιας στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027


Ολοκληρώθηκε η έγκριση και κατανομή πόρων του LEADER, συνολικού ύψους 236 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) και υλοποίησής τους έως το 2027, για 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης ανά την επικράτεια, πλην των αστικών κέντρων της.

Η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε βάσει του μόνιμου πληθυσμού και της ορεινότητας της κάθε προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και της βαθμολογίας που έλαβε η κάθε τοπική στρατηγική. Παράλληλα, δόθηκαν επιπλέον πόροι στις περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές), καθώς και σε φορείς που παρουσίασαν επιτυχημένη υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Μέσω του LEADER, -με στοχευμένες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς- επιδιώκεται η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον κλάδο της φιλοξενίας, η ενίσχυση του αγροτουρισμού, η εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού κλάδου, με έμφαση στην ξεχωριστή ταυτότητα των τοπικών προϊόντων και τη μεταποίησή τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και ανάγκες του αγροτικού χώρου, ενισχύοντας το εισόδημα αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ των επιχορηγούμενων Ομάδων Τοπικής Δράσης του Προγράμματος, περιλαμβάνονται:

- η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., με 4,9 εκατ. ευρώ
Το Πρόγραμμα της αφορά στην περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, η οποία καλύπτει τα διοικητικά όρια των Δήμων Ερέτριας, Χαλκιδέων (πλην της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας), Διρφύων - Μεσσαπίων, Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού και έχει πληθυσμό που πλησιάζει τα 110.000 άτομα.

- η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CLLD LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ 2023-27, με 4,3 εκατ. ευρώ
Η Κοινοπραξία αποτελείται από την Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ, τη Σκαπάνη ΑΕ και τον Εμπορικό Σύλλογο Αλιβερίου.
Το Πρόγραμμα της αφορά στην περιοχή η οποία καλύπτει τα διοικητικά όρια των Δήμων Καρύστου, Κύμης - Αλιβερίου και Σκύρου και έχει πλησθυμό που πλησιάζει τα 44.000 άτομα.

Η θετική αξιολόγηση που έλαβαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και η έγκριση για την υλοποίηση των δύο τοπικών προγραμμάτων LEADER, δίνει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια που ξεκίνησε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (πλην της αστικής Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας).