Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
18:05:41

Χαλκίδα

Νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

  • Κατηγορία Αγορά

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

44+57 νέες άδειες και 9+12 δικαιώματα δραστηριοποίησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην επικράτειά της, σε παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές, προκήρυξε και πρόκειται να χορηγήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Α) ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

• 44 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

• 9 δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε κατόχους άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου άλλων Περιφερειών.

Οι ανωτέρω άδειες εμπίπτουν υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1 : Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) Καρποί δένδρων, β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά, δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος, ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001 (Α' 281), η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
Κατηγορία 2 : Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) αυγά, β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών, γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες, δ) γαλακτοκομικά προϊόντα, ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, στ) τυποποιημένο μέλι.

Η αντίστοιχη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (με πληροφορίες για τις κατηγορίες που εμπίπτουν οι εν λόγω άδειες, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες κ.α.) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
https://pste.gov.gr/epanaprokiryxi-chorigisis-neon-adeion-paragogon-politon-ypaithriou-planodiou-eboriou-kai-dikaiomatos-planodias-drastiriopoiisis-gia-tin-p-s-e/ 

Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

• 57 νέες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

• 12 δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε επαγγελματίες πωλητές κατόχους άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου άλλων Περιφερειών.

Οι ανωτέρω άδειες εμπίπτουν υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Α' : 15 νέες άδειες και 3 δικαιώματα δραστηριοποίησης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) Καρποί δένδρων, β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά, δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος, ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, η) αυγά, θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, ιβ) τυποποιημένο μέλι, ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.
Κατηγορία Β' : 6 νέες άδειες και 1 δικαίωμα δραστηριοποίησης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
Κατηγορία Γ' : 9 νέες άδειες και 4 δικαιώματα δραστηριοποίησης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.
Κατηγορία Δ' : 20 νέες άδειες και 4 δικαιώματα δραστηριοποίησης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού.
Κατηγορία Ε' : 7 νέες άδειες
Η κατηγορία αυτή αφορά: Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης, χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Η αντίστοιχη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (με πληροφορίες για τις κατηγορίες που εμπίπτουν οι εν λόγω άδειες, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες κ.α.) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
https://pste.gov.gr/epanaprokiryxi-chorigisis-neon-adeion-epangelmation-politon-ypaithriou-planodiou-eboriou-kai-dikaiomatos-planodias-drastiriopoiisis-gia-tin-p-s-e/ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, τα μεσάνυχτα (23:59), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων https://openmarket.mindev.gov.gr  όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.
ΟΔΗΓΙΕΣ σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.