Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
05:45:49

Χαλκίδα

Συνεργασία Επιμελητηρίου - Πανεπιστημίου στον αγροδιατροφικό τομέα

  • Κατηγορία Αγορά

Πλαίσιο συνεργασίας του Επιμελητηρίου Εύβοιας με το Τμήμα Αγροδιατροφής του Πανεπιστημίου στα Ψαχνά

Ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη των Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα και εδρεύουν στη Εύβοια και τους τρόπους που οι δυο Φορείς μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας, Γιάννη Γεροντίτη και του Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Θεόδωρου Ζαχαριάδη.
Ειδικότερα, αναλύθηκαν :
- Οι σύγχρονες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη νέων εξαγώγιμών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
- Θέματα που αφορούν την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως η υλοποίησή της μπορεί να επηρεάσει τις Αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο νομό μας
- Θέματα διαχείρισης Φυσικών Πόρων, όπως οι συνέπειες της πρόσφατης καταιγίδας Daniel στην αγροτική παραγωγή και οι επιβαρύνσεις που αναμένονται στην οικονομική ζωή της χώρας
- Οι ενέργειες ανασυγκρότησης της Εύβοιας από τις δασικές πυρκαγιές του 2021 και μετά.
Οι δυο Φορείς επικαιροποίησαν τη δέσμευσή τους για στενή συνεργασία μεταξύ τους, σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, και εμπέδωσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος σε τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα ως εργαλείου διασύνδεσης των Πανεπιστημιακών σπουδών με την τοπική Αγορά Εργασίας.