Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
18:31:45

Χαλκίδα

Άδεια πλανόδιου εμπορίου σε 50+10 παραγωγούς

  • Κατηγορία Αγορά

50+10 ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει τη χορήγηση σε δικαιούχους επαγγελματίες αγρότες:
- 50 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε παραγωγούς πωλητές
- 10 δικαιωμάτων δραστηριοποίησης πλανοδίου εμπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου άλλων Περιφερειών.

Οι ανωτέρω άδειες εμπίπτουν υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) Καρποί δένδρων, β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά, δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού, ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, στ) εμφιαλωμένος οίνος, ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001 (Α' 281), η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
Κατηγορία 2: Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: α) αυγά, β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών, γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες, δ) γαλακτοκομικά προϊόντα, ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, στ) τυποποιημένο μέλι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 26 Ιουνίου, στις 7 το πρωί έως και τις 25 Ιουλίου τα μεσάνυχτα (23:59), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων https://openmarket.mindev.gov.gr  όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.
Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Όλη η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://openmarket.mindev.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο https://pste.gov.gr.