Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
12:16:58

Χαλκίδα

Στην Κάρυστο για το νέο CLLD LEADER

  • Κατηγορία Αγορά

 

Μετά την Κύμη και το Αλιβέρι ήταν η σειρά της Καρύστου. Με τη δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα CLLD LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου 2023-27 να παρουσιάζει το έντονο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και τοπικών φορέων του Δήμου Καρύστου.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις επιλέξιμες δράσεις, τους δυνητικούς άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους ή δικαιούχους και το ύψος χρηματοδοτήσεων του νέου Προγράμματος, για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις ωφέλειες από την εφαρμογή του. Εξέφρασαν απόψεις και απορίες, και μέσα από αυτές περιέγραψαν τις αναγκαιότητες μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.
Με την Ομάδα Τοπικής Δράσης του Προγράμματος -και στη συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του- να αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του σχεδιασμού και την υλοποίηση των πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.