Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
16:06:35

Χαλκίδα

Η διαβούλευση για το νέο Leader συνεχίζεται στην Κάρυστο

  • Κατηγορία Αγορά

Συνεχίζονται οι συναντήσεις εργασίας που συνιστούν δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος και της Τοπικής Στρατηγικής του νέου CLLD LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου [βάσει της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ / Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» του Συμφώνου Σταθερότητας & Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της προγραμματικής περιόδου 2023 – 2027)].

Μετά την Κύμη και το Αλιβέρι, σειρά έχει η Νότια Καρυστία.
Η ερχόμενη ανοικτή συγκέντρωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης CLLD LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου 2023-27 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Galaxy», στην Κάρυστο.

Η δημόσια διαβούλευση υπακούει στην πάγια πρακτική σε όλα τα προγράμματα LEADER να εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τον τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).
Στη διαβούλευση καλούνται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς και οι ενεργοί πολίτες.
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανάλυση της περιοχής παρέμβασης, η ιεράρχηση των αναγκών, η επισήμανση των ευκαιριών ανάπτυξης, η κατ' αρχήν εκδήλωση και καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση συνεργασιών και δικτυώσεων.

..........................................................................................................................

Ο Πρόεδρος της «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ» (και Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας) Βαγγέλης Κούκουζας, προσκαλεί στη δημόσια διαβούλευση:
«Το Πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει αναδειχθεί στο πλέον αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής πολιτικών τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές εφαρμογής του, αξιοποιώντας την «από κάτω προς τα πάνω» μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη του νέου Προγράμματος στη Νότια Εύβοια και στη Σκύρο, είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων καθώς και του τοπικού πληθυσμού.
Η ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής, θα συμβάλλει θετικά, μέσα από τη διατύπωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής.»