Κυριακή 19 Μαϊου 2024
10:17:19

Χαλκίδα

Πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα

  • Κατηγορία Αγορά

Πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στους τομείς υψηλής τεχνολογίας / STEM (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ) θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,

[ Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την εξάλειψη των εμποδίων για την ενασχόληση τους στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σχέδιο και εντάσσεται στο έργο «Female participation in high-tech enterprises» (FEMINA) του Ε.Π. Interreg Europe. ]

Θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)της Περιφέρειας.
Και απευθύνεται σε γυναίκες -εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες- στους συγκεκριμένους τομείς αναφοράς, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας.

Για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΚΥΕ, http://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/ καθώς και τηλεφωνικά στο 2231030190.

.............................................................................................

Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας):
«Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με κάθε μέσο, με κάθε χρηματοδοτικό πόρο. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρούμε στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, το οποίο στοχεύει να εδραιώσει γυναίκες σε εργασιακούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις. Προσωπικά, καλώ κάθε γυναίκα να τολμήσει! Να μη διστάσει να ασχοληθεί με το επιχειρείν. Και κυρίως, να μη διστάσει να απευθυνθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαβεβαιώ, ότι θα ανακαλύψει έναν ισχυρό σύμμαχο.»