Σαββάτο 09 Δεκεμβρίου 2023
09:42:42

Χαλκίδα

Πρόγραμμα τουριστικής προβολής: Η Στερεά έτοιμη για το 2023

  • Κατηγορία Αγορά

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023 που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποτελεί μέρος του Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έρχεται σε συνέχεια των προγραμμάτων των προηγούμενων ετών, έχει προκύψει από τη διαχρονική συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού, παρουσιάζεται εναρμονισμένο με την Εθνική Στρατηγική Προώθησης και Προβολής και προσαρμοσμένο στην διαμορφούμενη τουριστική τάση και τις ανάγκες της εποχής.

Με δυναμικές κυλιόμενες δράσεις και εμπλουτισμένο με έργα για την επιπλέον βελτίωση του τουριστικού σχεδιασμού και προϊόντος, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της προβολής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας ως προορισμού, τη μείωση της εποχικότητας, την ενδυνάμωση των συνεργαζόμενων αγορών και το άνοιγμα νέων.

Σε παράλληλη σύνδεση με την τοπική παραγωγή προϊόντων, τις παραδόσεις και τις θεματικές και με τη δυνατότητα πληθώρας επιλογής εναλλακτικών δραστηριοτήτων, στην υπηρεσία των επιθυμιών και των αναγκών των δυνητικών επισκεπτών

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν και τις εξής:
• Δημιουργία περιφερειακού συνεργατικού σχηματισμού (Cluster) – Αθλητικός Τουρισμός & Ήπιες Τουριστικές Αθλητικές Διοργανώσεις»
• Δημιουργία Ψηφιακής Εφαρμογής (App) Αθλητικών και Τουριστικών Διοργανώσεων
• Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών
• Προσέλκυση Κινηματογραφικών Παραγωγών
• Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προώθησης: Ψηφιακοί Νομάδες / Digital Nomads
• Μελέτη για τη προσέλκυση του Απόδημου Ελληνισμού

Ηλίας Μπουρμάς (εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας): «Επενδύουμε στον Αθλητικό και τον Κινηματογραφικό Τουρισμό, που αποτελούν δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του Τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.» ]