Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
01:22:31

Χαλκίδα

Αρχή συναντήσεων για το νέο LEADER από τη Βόρ. Εύβοια

  • Κατηγορία Αγορά

H Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου προγράμματος LEADER έχει προγραμματίσει σειρά από συναντήσεις εργασίας σε όλη την περιοχή παρέμβασης του υπό διαμόρφωση τοπικού προγράμματος, με εκπροσώπους δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων-φορέων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων, με ιδιώτες, νέους, γυναίκες, ανέργους και άλλους.

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας, είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και ωφέλειες από την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η διαβούλευση με τους δυνητικούς άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους ή δικαιούχους για την ιεράρχηση των αναγκών, την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων.

Οι συναντήσεις εργασίας ξεκίνησαν ήδη από τη Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα, το τελευταίο τριήμερο σε Μαντούδι, Αγία Άννα (από όπου και η φωτογραφία), Λίμνη, Ιστιαία και Λουτρά Αιδηψού. Καταγράφοντας οργανωτική επιτυχία, από την προσέλευση ενδιαφερομένων και εν δυνάμει ωφελούμενων του υπό διαμόρφωση νέου προγράμματος LEADER.