Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
05:19:28

Χαλκίδα

Ημερίδα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

  • Κατηγορία Αγορά

Ημερίδα, με θέμα «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύβοιας, στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης όσον αφορά στις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον εργασιακό τομέα.
Η ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, είναι δωρεάν, έχει 3ωρη διάρκεια και πραγματοποιείται τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στις 4:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Γυμνασίου Αλιβερίου.

Εισηγητές θα είναι ο οικονομολόγος - σύμβουλος εργασιακών σχέσεων τομέα διοίκησης επιχειρήσεων, Αντώνης Δεσπότης και η τέως προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΠΕ, Χαραλαμπία Γαλανοπούλου.

Η επιμέρους θεματολογία στην εργατική νομοθεσία του σεμιναρίου αφορά σε:
• Υλοποίηση του Εργάνη II (άρθρο 73 του Ν.4808/2021)
• Τα νέα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας & δήλωση των χρονικών ορίων
• Απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων (01/11-30/11/2022)
- Πώς ολοκληρώνεται η απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
- Πώς θα απογράφονται εργαζόμενοι που αφορούν νέες προσλήψεις που θα γίνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφική διαδικασία
- Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης
• Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας
- Για σταθερό ωράριο εργασίας
- Για μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας
- Για πάσης φύσεως Νόμιμες Άδειες
- Πώς δηλώνονται τα διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα εμπιστοσύνης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
- Τρόπος υποβολής των πιο πάνω εντύπων – προθεσμίες υποβολής
• Αναδιαμόρφωση του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις – τρόπος συμπλήρωσής του
• Ψηφιακή Κάρτα
- Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα
- Λοιπές επιχειρήσεις