Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
14:25:35

Χαλκίδα

Η Ευβοϊκή επιχειρηματικότητα στη νησιωτική της διάσταση

  • Κατηγορία Αγορά

Τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολιστικού προγράμματος αναζωογόνησης των οικονομικών και κοινωνικών διασυνδέσεων της Εύβοιας και της Σκύρου με τις γειτονικές τους περιοχές, ως σημαντικό στρατηγικό στοιχείο, με την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων/προτάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας, τόνισε ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Γεροντίτης, ενώπιον κυβερνητικών στελεχών, επιμελητηριακών και λοιπών κοινωνικών εταίρων, κατά την τοποθέτησή του στη Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).
Υπογράμμισε δε, την αναγκαιότητα να πραγματοποιηθούν άμεσα σε όλο το Νομό οι ενδεδειγμένες σύγχρονες υποδομές που θα τον θωρακίσουν από τις όποιες φυσικές καταστροφές.

Στη συνέλευση των 21 νησιωτικών Επιμελητηρίων, από το Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετείχαν επίσης, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Βασίλης Βαρελάς και η εκπρόσωπός του στον ΕΟΑΕΝ, Δέσποινα Καραμπέτσου.