Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022
06:37:37

Χαλκίδα

Ειδικό σήμα για τις συναφείς γειτνιάζουσες επιχειρήσεις

  • Κατηγορία Αγορά

Η Πράξη «Δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Στόχος της δράσης είναι η τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει:
• Διαδικασία «καθοδήγησης» των επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους στις σύγχρονες προκλήσεις
• Κανόνες για την απόκτηση του ειδικού σήματος της «Οιδίπου Διαδρομής»
• Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους

Ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με την πολιτιστική, περιβαλλοντική και τουριστική διαδρομή (περισσότερα στην ιστοσελίδα oedipusculturalroute.gr) και δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η Διαδρομή Φύσης & Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας «Οιδίπους» διαμορφώνεται με βάση τα σημαντικότερα μνημεία φύσης και πολιτισμού σε επιλεγμένους πόλους της Περιφέρειας μεταξύ των οποίων οι Χαλκίδα – Ερέτρια και Σκύρος.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 184.000 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού.

................................................................................................................

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε:
«Συνδέουμε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα τοπόσημα της Στερεάς Ελλάδας και διαμορφώνουμε τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας, τη λεγόμενη «Οιδίπους Διαδρομή», ώστε να προβληθεί διεθνώς και στο σύνολό του ο τόπος μας ως κορυφαίος και πλήρης τουριστικός προορισμός.
Παρεμβαίνουμε με γενναία έργα για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και παράλληλα εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση δράσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων, που γειτνιάζουν με τη διαδρομή. Η νέα δράση, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, προβλέπει διαδικασίες βελτίωσης επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και πιστοποίησής τους με το ειδικό σήμα της «Οιδίπου Διαδρομής».»