Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
01:50:24

Χαλκίδα

Ενίσχυση του ποσοστού της Lafarge στην ΑΓΕΤ

  • Κατηγορία Αγορά

Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση εισηγμένων εταιρειών, μεταξύ αυτών και της ΑΓΕΤ Ηρακλής..
Συγκεκριμένα, στην ΑΓΕΤ Ηρακλής, με συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, το ποσοστό της Lafarges S.A. αυξήθηκε στο 93,51% από 88,99%% προηγουμένως.