Κυριακή 02 Οκτωβρίου 2022
09:42:48

Χαλκίδα

Επιχορήγηση στους πυρόπληκτους, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

  • Κατηγορία Αγορά

Επιλύεται μέσω νομοθετικής ρύθμισης το πρόβλημα ενίσχυσης στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 στη Βόρεια Εύβοια.

Η εκκίνηση της διαδικασίας για την καταβολή αρχικά των προκαταβολών, δρομολογείταιται με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή.

Αναλυτικά, με την εν λόγω κατατεθείσα ρύθμιση (τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 Ν. 4797/2021) προβλέπονται:
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε ύψος ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε ύψος ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
• Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

Η ρύθμιση κατατέθηκε κατόπιν συνεννόησης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σίμου Κεδίκογλου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.