Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:31:57

Χαλκίδα

Πιστοποίηση επάρκειας για το Επιμελητήριο Ευβοίας

  • Κατηγορία Αγορά

Το Επιμελητήριο Ευβοίας συμμετείχε στην Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας και κατάφερε να διακριθεί συμπεριλαμβανόμενο στους 7 μόνο φορείς Πανελλαδικά που τελικά πήραν έγκριση ενώ είναι ο μοναδικός επαγγελματικός φορέας και Επιμελητήριο της Χώρας που απέσπασε την διάκριση.

Η απόκτηση του Χάρτη πιστοποιεί την επάρκεια και την ικανότητά του Επιμελητηρίου Εύβοιας στην υλοποίηση υποδειγματικών σχεδίων διακρατικής κινητικότητας.

Ο Χάρτης συνιστά εγγύηση της ποιότητας των σχεδίων κινητικότητας σε όρους διαχείρισης, οργάνωσης και επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Επιμελητηρίου Εύβοιας ως φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας επενδύει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, θεωρώντας ότι στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Έτσι, μέσα από την Εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία στα μέλη του:

• Να έρθουν σε επαφή με νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και να ενημερωθούν σε θέματα καινοτομίας.
• Να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Αγορά και τα νομοθετικά της πλαίσια και να καλλιεργήσουν τη συνείδηση του Ευρωπαίου Πολίτη - Επαγγελματία.

Το Επιμελητήριο δηλώνει «πάντα δίπλα στο επαγγελματία και στις επιχειρήσεις συμμετέχοντας σε πρωτοποριακές δράσεις και τομείς».