Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
22:49:43

Χαλκίδα

Εγκρίθηκαν 7 προγράμματα ΛΑΕΚ για το Επιμελητήριο

  • Κατηγορία Αγορά

Το Επιμελητήριο συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση - κατάρτιση και επανακατάρτιση των μελών του και του προσωπικού των επιχειρήσεων τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα και με εξασφάλιση ουσιαστικών αποτελεσμάτων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξωστρέφεια τους αλλά και την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Έτσι, ανταποκρίθηκε στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα ΛΑΕΚ ως προς την κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν έως 25 άτομα προσωπικό.

Και τα 7 προγράμματα που αιτήθηκε το Επιμελητήριο Εύβοιας (το μέγιστο του αριθμού που εδικαιούτο), εγκρίθηκαν.

Οι θεματικές ενότητες των Σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν από το Επιμελητήριο στο αμέσως επόμενο διάστημα, έχουν ως εξής:

1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA (ΧΑΛΚΙΔΑ)
5. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ- SERVICE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΣΚΥΡΟΣ)
7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΙΣΤΙΑΙΑ).

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης Χ 32 ώρες κατάρτισης=) 160 ευρώ