Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
22:06:03

Χαλκίδα

babis banner-02

Σεμινάριο για τα ηλεκτρονικά βιβλία

  • Κατηγορία Αγορά

Σεμινάριο, με θέμα «Πλατφόρμα MyDATA | Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.» διοργανώνει το Επιμελητήριο Εύβοιας

Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι δωρεάν, απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, από τις 9:30 το πρωί έως και τη 1:30 μετά το μεσημέρι
α) δια ζώσης, στο Επιμελητήριο (Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα, 2ος όροφος), αποκλειστικά και μόνο, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο (φέροντες μαζί τους την αντίστοιχη βεβαίωση) και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς και
β) με απομακρυσμένη διαδικτυακή σύνδεση, μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings https://e-meeting.webex.com/e-meeting/j.php?MTID=m9ed1145b71bc6ba8651bcd18c8dff79d
Meeting number: 27430485712, Password: 1234

Εισηγητής θα είναι ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.

Η επιμέρους θεματολογία του σεμιναρίου αφορά σε:
• Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής έτους 2021 (Διαβίβαση στην myDATA και στο ESend — Ταμειακές Μηχανές)
• Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Πλατφόρμας «myData»
• Έννοιες στην «myDATA»
• Τα 5 «Κανάλια» Επικοινωνίας με την Πλατφόρμα myDATA (Λογιστικό Πρόγραμμα, Τιμολογιέρα (timologio), Ειδική φόρμα καταχώρησης, Ταμειακές Μηχανές (Φ.Η.Μ), Πάροχοι Ηλεκτρονικής τιμολόγησης)
• Η «εγγραφή» της επιχείρησης στην πλατφόρμα myDATA (Λογισμικό (ERP) τιμολογιέρα, «Ειδική φόρμα καταχώρησης»)
• Η «τιμολογιέρα της ΑΑΔΕ»: Τι είναι πως λειτουργεί – Παρουσίαση
• Η «Ειδική φόρμα καταχώρησης» : Τι είναι, πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να την χρησιμοποιήσουν – Παραδείγματα
• Ροή διαδικασίας: Έκδοση Παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές – Πλατφόρμα «Mydata» – Συμφωνία
• Λογιστικά Προγράμματα και «αυτόματες συσχετίσεις» Λογιστικών Εγγραφών και Διαβιβάσεων στην πλατφόρμα
• Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA
• Πρακτική Εφαρμογή : Τύποι Παραστατικών – Χαρακτηρισμοί – Σύνδεση με τους Κωδικούς του Ε3, του Φ.Π.Α και των λοιπών Φόρων
• Παραδείγματα επιλογής Τύπου Παραστατικών και Χαρακτηρισμών
• Μετασχηματισμός Λογιστικών Εγγραφών σε Εγγραφές myDATA
• Παραδείγματα διαβίβασης Εσόδων (Τιμολόγια Εσωτερικού & Εξωτερικού – Λοιπών Εσόδων – Αυτοτιμολόγηση – Εκκαθαρίσεις)
• Παραδείγματα διαβίβασης Εξόδων (Μισθοδοσία, ΕΦΚΑ, Αποδείξεις καυσίμων, ΔΕΗ, αγορές εμπορευμάτων. και υπηρεσιών (Εσωτερικού & Εξωτερικού), τόκοι και έξοδα τραπεζών κ.λπ.)
• Τι ισχύει για Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Συλλόγους, Σωματεία, κλπ.)
• Τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» της «myData» (Αναλυτικό και Συνοπτικό)
• «Συμφωνίες» Λογιστικών Βιβλίων και Φορολογικών Δηλώσεων με τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» - Φορολογικοί Έλεγχοι
• Οι Ποινές και τα Πρόστιμα, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις «ασυνεπειών» και «Αποκλίσεων»
• Τι προστίθεται στην δουλειά του Λογιστή και του Λογιστικού Γραφείου