Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
22:08:46

Χαλκίδα

babis banner-02

Κούκουζας: Η «Αναπτυξιακή» στηρίζει την τοπική οικονομία και κοινωνία

  • Κατηγορία Αγορά

Έχοντας μόλις πρόσφατα ολοκληρώσει
- έναν ευρύ κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων για τις «ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020 για το CLLD (Community Led - Local Development δηλ. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) / LEADER (Liaison Entre Actions de L'Economie Rurale δηλ. Διασύνδεση μεταξύ Δράσεων της Αγροτικής Οικονομίας) Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας που οι προθεσμίες του «τρέχουν»
- την ένταξη και χρηματοδότηση τεσσάρων έργων δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του CLLD / Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μεταξύ των οποίων την «αποκατάσταση, ανακατασκευή και επανάχρηση της οικίας Παπαφράγκα στο Βασιλικό», τη «διαμόρφωση της πλατείας Συγγρού στη Δροσιά» και την «αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σωλήνων αμιάντου και κατασκευή νέων παροχών στη Νέα Αρτάκη», συνολικού κόστους 900 χιλιάδων ευρώ
και ενώ 
- έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των 28 προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα στον Τουρισμό, την Οικοτεχνία, τη Βιοτεχνία και τη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, από την περιοχή της Νότιας Εύβοιας και τη Σκύρο, που εντάχθηκαν προ μηνών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, στο πλαίσιο της τοπικής ομάδας δράσης του προγράμματος CLLD / LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. 850 χιλιάδων ευρώ, με 3 εκατ. 725 χιλιάδες ευρώ δημόσια δαπάνη
- προχωράνε άλλα προγράμματα και εξασφαλίζονται και νέα...

...ο πρόεδρος της «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ», Βαγγέλης Κούκουζας (στη φωτογραφία) δικαιούται εκ των πραγμάτων να δηλώνει:

«Η Αναπτυξιακή Εύβοιας έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης και υπεύθυνης στήριξης και ενημέρωσης για κάθε είδους επιδοτούμενου προγράμματος που αφορά την επιχειρηματικότητα, στηρίζει τις αναπτυξιακές κινήσεις της Εύβοιας.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Μέσα από ορθολογικό προγραμματισμό προσαρμοσμένο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοντά στις ανάγκες και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας.
Συμβάλλει σημαντικά και ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.»