Παρασκεύη 23 Φεβρουαρίου 2024
06:09:59

Χαλκίδα

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
22 Δεκέμβριος 2020 19:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, στις 7 το βράδυ, μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΥΑ και των Εγκυκλίων για τον περιορισμό της διάδοσης του covid-19), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί συγκρότησης Συμβουλίου Εφήβων Δήμου Χαλκιδέων
2. Περί σύστασης επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων Ν. 4039/2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου
4. Περί αγοράς ακινήτου με δημοπρασία στην Κοινότητα Ανθηδόνας
5. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων
6. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή διατηρητέας οικίας Μιαούλη στα Φύλλα ΔΕ Ληλαντίων»
8. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ληλαντίων και ΔΕ Νέας Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων για τα έτη 2017-18 (α΄ φάση)»
9. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υποβιβασμός στάθμης νερού περιοχής Σουβάλας Δοκού, που πλημμυρίζει, με άντληση»
10. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσα αντιστήριξη για άρση της επικινδυνότητας τμήματος της οδού Στύρων και τμήματος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου»
11. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Χαλκιδέων» από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
12. Περί έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Αντλιοστάσια ακαθάρτων και αγωγοί μεταφοράς προς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» (υπ. αρ. 156/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
13. Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Δροσιάς της ΔΕ Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 248/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
14. Περί ίδρυσης Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Βασιλικού της ΔΕ Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 249/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
15. Περί έγκρισης – επικαιροποίησης θέσεων υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Χαλκιδέων (υπ. αρ. 245/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
16. Περί έγκρισης «χωροθέτησης Αντλιοστασίων ακαθάρτων και Αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» (υπ. αρ. 251/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

 
 
 

Powered by iCagenda