Παρασκεύη 18 Σεπτεμβρίου 2020
09:34:39

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
4 Μάρτιος 2020 19:00

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Μαρτίου, από τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (λεωφ. Χαϊνά 93), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ψήφισμα στήριξης του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ–ΜΕΑ.
2. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ
3. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας ΙΙΕΚ Praxis Χαλκίδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Περί 1ης (υποχρεωτικής) τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020
5. Περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020
6. Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) ΠΟΕ στο οικον. έτος 2020 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων ΠΟΕ στο οικον. έτος 2020
7. Περί καθορισμού τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα (υπ. αρ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
8. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του, ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών του Α' Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2020
9. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Σαββίδη Σωφρονίου)
10. Περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δεκαεπτά (17) καταστημάτων που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων Α,Β,Γ, της Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος, Σφαγεία) Χαλκίδας
11. Περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) για το έτος 2020
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου σχολικών μονάδων»
13. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς»
14. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη»
15. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη»
16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις αύλειων χώρων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
17. Περί άδειας κοπής πεύκου στην οδό Καραϊσκάκη 5, στην περιοχή Κανήθου ΔΕ Χαλκίδας (υπ. αρ. 6/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18. Περί άδειας κοπής πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11, στην περιοχή Κανήθου ΔΕ Χαλκίδας (υπ. αρ. 7/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19. Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης της Κοινότητας Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 16/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20. Περί αποδοχής των Όρων της Πρόσκλησης με Κωδ. 60 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3605) από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης Πράξης/Έργου με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου (GreenPoint) Δήμου Χαλκιδέων», για Χρηματοδότηση από το ΕΠΥΜεΠερΑΑ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας με Κωδ. 14, που συγχρηματοδοτείται από το ΤΣ της ΕΕ

 
 
 

Powered by iCagenda