Τετάρτη 12 Μαϊου 2021
11:38:07

Χαλκίδα

babis banner-02

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδεων

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
23 Σεπτέμβριος 2019 19:00

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (λεωφ. Χαϊνά 93), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χαλκίδας.
2. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ) .
3. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τους Τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΑΠΠΕΧ) .
4. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.
5. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγήτρια: Σοφία Ζέρβα (διευθύντρια ΔΟΠΠΑΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ.
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΔΟΠΠΑΧ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λίγκρος (διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών)
8. Περί διαγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου.
9. Περί ορισμού ∆ηµοτικού Ταµία για τις συναλλαγές µε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, Τράπεζες, Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την Τράπεζα της Ελλάδος.
10. Περί 10ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019 (υπ. αρ. 220 /2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
11. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων β' τριμήνου οικ. έτους 2019 (υπ. αρ. 221/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
12. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
13. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου µμεταξύ των Ο.Τ. 490 & 490Α στη συνοικία Ε Χαλκίδας, για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακίνητου, σε συμμόρφωση προς την υπ' αρ. 242/2013 δικαστική απόφαση (υπ. αρ.103/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λίγκρος (διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών)
14. Περί παραχώρησης των παρακείμενων οδών του Πάρκου Ελευθερίας για χώρο εξέτασης υποψήφιων οδηγών (υπ. αρ. 101/19 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Εισηγητής: Φίλιππος Κλάγκος (διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών)

 
 
 

Powered by iCagenda