Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου 2020
03:40:03

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
22 Απρίλιος 2019 19:00

Συνεδριάζει τη (Μεγάλη) Δευτέρα 22 Απριλίου, από τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Μέγαρο Κότσικα, Φαρμακίδου 15) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο
2. Περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακατηαθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» που αφορά στη χρηματοδότηση του Έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
3. Περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, με Κωδ. ΟΠΣ:5023616 στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»)
4. Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 75/2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜΩΗΑ–ΒΣ8) και έγκρισης Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών
5. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 36/2019 απόφασης ΔΣ ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στη 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
6. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 171/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά στον απολογισμό οικον. έτους 2018
7. Περί γνωμοδότησης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 94/2019 απόφασης ΔΣ ΔΕΥΑΧ περί Κανονισμού Ύδρευσης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Περί Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023
10. Περί Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Χαλκιδέων (70/2019 Οικον. Επιτροπής)
11. Περί 4ης αναμόρφωσης (τροποποίησης) Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικον. έτους 2019 (83/2019 Οικον. Επιτροπής)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
13. Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
14. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
15. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ).
16. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
17. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
18. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
19. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων»
20. Περί παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ

 
 
 

Powered by iCagenda