Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
19:51:21

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Δεν σώζεται ο Ηρακλής Χαλκίδας…

Άδειο φάκελο, χωρίς συμβόλαια παικτών, παρουσίασε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ο Ηρακλής Χαλκίδας και πλέον, επιβεβαιώνεται…

Έκπτωτος ο Χρυσοσπάθης

Με πρόταση του Αντιδήμαρχου Έργων Βασίλη Καθαροσπόρη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου…