Πέμπτη 28 Μαϊου 2020
08:20:49

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Βάκα: «Η Δημοτική Αγορά θα δημοπρατηθεί στο α΄ εξάμηνο του έτους»

Σε επίσημη ενημέρωση όσον αφορά στην πορεία των προπαρασκευαστικών ενεργειών από πλευράς Δήμου για τη δημοπράτηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς, προχώρησε η Δημοτική Αρχή.
Όπως γίνεται γνωστό: α) τα τεύχη δημοπράτησης (που είχαν ανατεθεί επί Παγώνη) βρίσκονται στο στάδιο των διορθώσεων, β) συντάχθηκε (από τη νέα διοίκηση του Δήμου) η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που –αν και προαπαιτούμενη- απουσίαζε από τον φάκελο αίτησης προέγκρισης οικοδομικής άδειας γ) ο φάκελος αυτός επανυποβλήθηκε πλήρης ώστε αρχικά, να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και τελικά, να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
Παρά την αναμονή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και της έκδοσης της οικοδομικής άδειας καθώς και των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται και σημαίνουν χρόνο, η Δημοτική Αρχή εκφράζει αισιοδοξία και τοποθετεί τη δημοπράτηση του έργου της Δημοτικής Αγοράς, στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το δελτίο τύπου – ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, έχει ως εξής:

«Ενημέρωση για το έργο «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και των επιφανειών της γειτνιάζουσας πλατείας Αγοράς»
Σχετικά με την εξέλιξη του έργου «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και των επιφανειών της γειτνιάζουσας πλατείας Αγοράς», μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης του Δήμου Χαλκιδέων από τη Δ/νση Προστασίας & Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού:
α) Ανατέθηκε στις 13 Μαΐου 2019 σε εξωτερικό συνεργάτη, για την τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ωρίμανση και ανάθεση του έργου, η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Στην παρούσα φάση τα τεύχη δημοπράτησης βρίσκονται στο στάδιο των διορθώσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, ώστε στη συνέχεια να παραδοθούν ολοκληρωμένα από τον ανάδοχο.
β) Κατατέθηκε στις 20 Ιουνίου 2019 η αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ωστόσο η σχετική απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν είχε συνταχθεί.
γ) Με την ανάληψη των καθηκόντων της, το Σεπτέμβριο του 2019, η νέα Δημοτική Αρχή προχώρησε στη σύνταξη της ΜΠΕ του έργου κι ο φάκελος υποβλήθηκε στην οριστική του μορφή, στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΧΩ). Για την έκδοση της ΑΕΠΟ, ύστερα από την οποία θα είναι δυνατή η έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Για έργα υποκατηγορίας Α2, μετά τον έλεγχο πληρότητάς της οικοδομικής άδειας, απαιτούνται κατά χρονική σειρά οι εξής διαδικασίες:
-Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης
-Δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης (προθεσμία 35 εργάσιμων ημερών)
-Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού κι άλλων φορέων
-Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων κι απόψεων
-Σύνταξη ΑΕΠΟ
Η Δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έθεσε ως προτεραιότητα την κατασκευή του έργου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.
Έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατό, με στόχο η δημοπράτηση να γίνει στο πρώτο 6μηνο του 2020.»