Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
08:49:28

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Θα απαντήσει αυτή τη φορά ο Καθαροσπόρης;…

Πρωτοκολλημένη αίτηση κατάθεσης στοιχείων που αφορούν στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χαλκιδέων υπέβαλε η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ελένη Μιτζιφίρη προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και αντιπρόεδρο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, Βασίλη Καθαροσπόρη.
Με την αίτησή της, η Ελένη Μιτζιφίρη ζητά να της γνωστοποιηθεί ονομαστική κατάσταση των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ και αντίγραφο της εργολαβικής σύμβασής τους καθώς και ενημέρωση και για τους επιστημονικούς συνεργάτες που προσλήφθηκαν από το ΦοΔΣΑ μετά την αλλαγή σύστασης και τη μετατροπή του φορέα σε ανώνυμη εταιρεία.

Είναι άγνωστο εάν αυτήν τη φορά ο Βασίλης Καθαροσπόρης θα επιλέξει να απαντήσει, ως εξ άλλου οφείλει στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελέγχου.
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαρτίου, η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος είχε ζητήσει στοιχεία και για τα έργα αυτεπιστασίας (πίνακας έργων / αντίγραφα φύλλων ειδικών ημερολογίων για προσωπικό, μηχανήματα, ωράρια, καύσιμα και υλικά / λίστα μισθωμένων μηχανημάτων, χειριστών τους και ωραρίων απασχόλησης / αντίγραφα δελτίων διαθεσιμότητας και εξαγωγής υλικών από την αποθήκη, προσμετρήσεων, επιμετρήσεων, παραλαβής έργων και απολογισμού δαπανών / ονόματα επιβλεπόντων μηχανικών κ.α.), αρμοδιότητας επίσης του Βασίλη Καθαροσπόρη, που όμως προτίμησε τα στοιχεία αυτά να μην δημοσιοποιηθούν.