Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
18:28:40

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Απολογισμός πεπραγμένων για Παγώνη

Την Πέμπτη 19 Απριλίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιείται (σύμφωνα με το αρ. 217 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρ. 20 & 14 του Ν.3731/2008) σε ειδική μονοθεματική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, ο Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2017 της Δημοτικής Αρχής.