Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018
09:35:11

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Διακοπή εργασιών σε Δημοτολόγια και Ληξιαρχεία έως 22 του μήνα

Εν' όψει της εφαρμογής του Μητρώου Πολιτών από τις 22 Ιανουαρίου και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών:
-όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες τους από τις 12 Ιανουαρίου στις 3 μετά το μεσημέρι έως και τις 22 Ιανουαρίου,
- όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείου των Δήμων θα διακόψουν τις εργασίες τους από τις 16 Ιανουαρίου στις 3 μετά το μεσημέρι έως και τις 22 Ιανουαρίου.

Ως εκ τούτου, για την ομαλή μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών»
-κατά το διάστημα 13-22 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στο Δημοτολόγιο και του Δήμου Χαλκιδέων.
- κατά το διάστημα 17-22 Ιανουαρίου, δεν θα πραγματοποιείται καμία ενημέρωση και εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα στο Ληξιαρχείο και του Δήμου Χαλκιδέων (στη Χαλκίδα και τις Δημοτικές Ενότητες).

Σημειώνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση πιστοποιητικών δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται ούτε από τα ΚΕΠ, μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου.